Chư Giới - Tận Thế Online

Chư Giới - Tận Thế Online

Chư Giới - Tận Thế Online
Khi ngày tận thế đến, Cố Thanh Sơn đã thoát khỏi thời gian và không gian một mình trong bóng tối tuyệt vọng này, và quay trở lại thế giới trước khi nó sụp đổ, quyết tâm thay đổi số phận của mình. Nhưng theo thời gian, anh dần nhận ra rằng kết thúc không đơn giản như vậy....
Tình Trạng: Không Xác Định
Tác Giả: đang cập nhật
Ngày Đăng: 2 month ago
Lượt Xem: 3
0 (0 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!

Thể Loại

Bạn cũng có thể thích