Lady Baby

Lady Baby

Lady Baby
Calliope đã chịu đựng qua luật tự nhiên và nhiều tai nạn. Gia đình cô đã bị sát hại và một cuộc chiến đang diễn ra đã kết thúc cuộc đời cô, nhưng cô đã du hành ngược thời gian đến khi cô được sinh ra?! Trong khi Calliope từ từ phát triển, liệu cô có thể tìm ra kẻ đã giết gia đình mình và ngăn chặn họ kịp thời? Lady Baby Show more
Kiểu: Manhwa
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ngày Đăng: 16 days ago
Lượt Xem: 781
0 (0 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!