Thế Giới Hậu Tận Thế

Thế Giới Hậu Tận Thế

Thế Giới Hậu Tận Thế
Đây là một câu chuyện về một người đàn ông đã không hồi quy trở lại, dù những người khác đều đã trở về quá khứ. Con người đột nhiên lại bị triệu hồi đi để trở thành những ‘Du tháp giả’, và họ cần phải dọn sạch được toà tháp thì mới có thể cứu thoát được nhân loại…
Tình Trạng: Không Xác Định
Ngày Đăng: 2 month ago
Lượt Xem: 22
0 (0 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!

Thể Loại

Bạn cũng có thể thích